Anna Zawisza - soprano

Few words about me

Anna completed the Music High School in Tarnów, Poland, taking majors in double bass and classical singing. Further on, she graduated with honours from the Voice and Drama Faculty at the Academy of Music in Krakow. In 2004, she was a holder of the scholarship granted by the Polish Ministry of Culture.
Following graduation, she has been developing her skills with Ingrid Kremling, Neil Semer, Kai Wessel, Charles Daniels, and Vincent Dumestre. Her field of expertise includes performance of early and contemporary music.
For many years, she has been collaborating with such ensembles as: Gabrieli Consort, Capella Cracoviensis, Silva Rerum, Harmonia Sacra, Ara Ensemble, and the Polish Radio Choir, conducted by renowned conductors: Paul McCreesh, Paul Goodwin, Andrew Parrot, Vincent Dumestre, and Helmut Rilling.
Among her greatest achievements, she names participation in the most prominent festivals in Poland, Germany, France, Belgium, Italy, Czechia, Norway, and Lithuania. She has also performed in Japan and China.
Anna has been featured in numerous studio recordings, including music for the play “Lucia Mad”, directed by Magdalena Piekorz, and “Carnival or the First Wife of Adam”, both of which premiered in the Juliusz Słowacki Theatre in Krakow, an album titled “Muzykalia Łańcuckie” [Music Collections of Łańcut], and four albums recorded for Musicon label with music discovered in the Jasna Góra Monastery.
She has been pursuing her passion unceasingly by taking part in many music and theatre projects, as well as experimenting in popular music ensembles.

Wenige Worte über mich

Anna studierte am Musikgymnasium in Tarnów (Polen) wo sie sich spezialisierte in Kontrabaß und klassischer Gesang. Anschließend studierte sie an der Musikakademie Kraków, wo sie ihr Studium cum laude absolvierte. 2004 war sie die Empfängerin eines Stipendiums des Polnischen Kulturministeriums.
Seit dem Studiumabschluß hat sie sich weitergebildet bei Prof. Ingrid Kremling, Neil Semer, Kai Wessel, Charles Daniels und Vincent Dumestre.
Ihre Expertise reicht von Alter bis Zeitgenössischer Musik und seit vielen jahren hat sie gesungen in Ensembles wie Gabrieli Consort, Capella Cracoviensis, Silva Rerum, Harmonia Sacra, Ara Ensemble und dem Polnischen Radio Chor unter Dirigenten wie Paul McCreesh, Paul Goodwin, Andrew Parrot, Vincent Dumestre and Helmut Rilling.
Sie war Gast bei prominenten Festivals in Polen, Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Tschechien, Norwegen und Litauen. Auch war sie zu hören in Japan und China.
Neben viele Rundfunkaufnahmen (u.a. in “Lucia Mad”, Leitung Magdalena Piekorz, und “Carnival or the First Wife of Adam”, beide uraufgeführt im Juliusz Słowacki Theater in Krakow) ist Anna zu hören auf CD (“Muzykalia Łańcuckie” [Musiksammlung Łańcut], sowie vier Alben für das Musicon label mit Musik, entdeckt im Jasna Góra Kloster).
Ihre musikalische Leidenschaft ist breit gestreut, von vielen Musik- und Theaterprojekten bis Experimenten im Popularbereich.

Kilka słów o mnie

Ukończyła Liceum Muzyczne w Tarnowie, w klasie kontrabasu i śpiewu, a następnie z wyróżnieniem, Wydział Wokalno – Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie. Była stypendystką Ministra Kultury w roku 2004.
Po ukończeniu studiów swoje umiejętności doskonaliła i Ingrid Kemling, Neila Semera, Kaia Wessela, Charlesa Danielsa i Vincenta Dumestre. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej i współczesnej.
Od wielu lat współpracuje z zespołami, takimi jak:
Gabrieli Consort, Cepella Cracoviensis, Silva Rerum, Harmonia Sacra, Ara Ensemble oraz Chórem Polskiego Radia pod batutą znamienitych dyrygentów: Paula McCreesha, Paula Goodwina, Adrew Parrota, Vincenta Dumestre i Helmuta Rillinga.
Do ważnych osiągnieć zalicza udział w najważniejszych festiwalach w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Włoszech, Czechach, Norwegii i na Litwie. Koncertowała również w Japonii i Chinach.
Ma na swoim koncie liczne nagrania studyjne, m.in. muzyka do spektaklu „Łucja Szalona” w reżyserii Magdaleny Piekorz oraz „Karnawał, czyli pierwsza żona Adama”, których premiery odbyły się w Teatrze Słowackiego w Krakowie, płyta pt. „Muzykalia Łańcuckie”, cztery płyty we współpracy z wydawnictwem Musicon zawierające odnalezioną muzykę jasnogórską.
Nieustannie rozwija swoją pasję udzielając się w licznych projektach muzyczno-teatralnych oraz eksperymentalnie w zespołach muzyki rozrywokowej.

Concerts 2019

Transmisja na żywo na antenie Mezzo TV


muzyka sakralna Antonia Noli

Leslie Visco – sopran
Anna Zawisza – sopran
Marta Fumagalli – alt
Alessio Tosi – tenor
Giuseppe Naviglio – bas
Cappella Neapolitana – zespół
Antonio Florio – dyrygent
Harmonia Sacra, kierownictwo artystyczne Marcin Szelest

Joanna Radziszewska-Sojka - sopran
Anna Zawisza - sopran
Łukasz Dulewicz - alt
Piotr Szewczyk - tenor
Łukasz Wilda - tenor
Andrzej Zawisza - bas

Media

Contact me

Your message has been sent. Thank you!

Call me 606 132 412